top of page

lokaal overleg comité

Het LOC regelt dus de arbeidsverhoudingen tussen personeel en schoolbestuur.
Het LOC heeft informatierecht naar tewerkstelling, schoolbestuur, financieel beleid, infrastructuur en interne beslissingen.

Daarnaast is er onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid.

Martine Messely

Voorzitter &
secretaris

Anouk
Maes

Schoolbestuur

Jan
Defreyne

Schoolbestuur

Amelie
De Muynck

Personeel

Martine
messely

Adviserend: directie Jo Windels

bottom of page