BSWW2.jpg

School
bestuur


PRIZMA  vzw 
B. Vandenbogaerdelaan  53, 8770  Izegem
KBO. 0414.746.462
sg.prizma.be

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen).   

               

Onze scholengroep Prizma (Izegem-Ingelmunster-Lendelede) omvat: 


 

 

 

 

 


 

 • 6 secundaire scholen
   

  • Izegem

   • Campus College

   • Campus IDP

   • Campus VTI

   • Middenschool

  • Ingelmunster     

   • Middenschool

  • Lendelede          

   • Middenschool

 • 9 basisscholen
   

  • Izegem

   • Sint-Pieter Emelgem

   • Sint-Rafaël

   • Heilige Familie Bosmolens

   • Heilig Hart

   • De Stadsparel

   • De Zonnebloem

  • Ingelmunster

   • De Wegwijzer

   • Onze-Lieve-Vrouw

  • Lendelede

   • De Talententuin    

Dhr. Vallaeys Jean Paul

Voorzitter

Dhr. Tom Lagae

Secretaris

Dhr. Geldof Manfred

Penningmeester

Dhr. De Clerck Peter

Dhr. Devolder Luc

Dhr. Haesbrouck Peter

Mevr. Manhaeve Els

Mevr. Veranneman Lieve

Dhr. Defreyne Jan

Dhr. Dubaere Ludwig

Mevr. Lefebre Marleen

Mevr. Piccavet  Kristien

Mevr.Delaere Christine

E.H. Kalumba André

Mevr. Maes Anouk

Dhr. Van Coillie Kristof

Mevr.Delaere Ria

Dhr. Lervant Steve

Dhr. Maes Rudy

Dhr. Van de Haeghen Filip

 

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.

 • Zich thuis voelen

 • Talenten maximaal ontplooien

 • Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren

 • Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling

 • Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is,  met wat verbindt en wat onderscheidt

De  missie
van  PRIZMA  

De  visie
van  PRIZMA  

Bestuursleden voor onze school

Dhr. Vanderlinde Bert

Coördinerend directeur
financiën en infratructuur

Mevr. Joosten Patricia

Coördinerend directeur

financiën en infrastructuur

Dhr. Malfait Steven

Preventieadviseur

Dhr. Lecoutre Tony

Coördinerend directeur
pedagogie en organisatie

Dhr. Timperman Geert

Coördinerend directeur

pedagogie en organisatie