top of page

SCHOOLBESTUUR

PRIZMA  vzw 
B. Vandenbogaerdelaan  53, 8770  Izegem
KBO. 0414.746.462
sg.prizma.be

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen). 

bottom of page