top of page

HOE PAKKEN WE ZORG AAN?

Iedere klasleerkracht tracht in de eerste plaats zo goed mogelijk aan de noden van iedere leerling te voldoen. In bepaalde graden wordt een teamteacher ingeschakeld zodat de basiszorg nog beter kan worden georganiseerd.

 

Leerkrachten bieden in hun klas basiszorg en verhoogde zorg: werken in groepjes, extra uitleg geven aan de zorgtafel, extra oefenmateriaal aanbieden, kindgesprekken … 

Bij extra vragen over het welbevinden, de ontwikkeling en het leren van een kind kunnen ouders, leerkrachten en kinderen terecht bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator ondersteunt kinderen in fase 2 van zorg door het kind te leren werken met specifieke hulpmaterialen. 

Indien nodig neemt de zorgcoördinator de bezorgdheden van de leerkracht en/of ouders mee naar het zorgteam. Het zorgteam gaat tweewekelijks door op school. In het zorgteam zijn aanwezig: de contactpersoon van het CLB, de zorgcoördinator, de directeur. 

Wanneer blijkt dat zorg in fase 0 en fase 1 onvoldoende blijken, wordt fase 2 ingezet. Samen met het CLB wordt in het zorgteam  gezocht naar de stappen die nodig zijn om de zorg voor het kind verder uit te breiden.

Ouders en externen ( logopedisten, REVA, …) zijn belangrijke participanten in zorgwerking: overleg op school met alle betrokkenen vinden we dan ook belangrijk.

zorg.jpg
kinderen-2 transparant.png
bottom of page