top of page

schoolraad

Een schoolraad bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.    

TILDE VANDENDRIESCHE

Voorzitter
& secretaris

Jo
Windels

Adviesgevend directie

vertegenwoordiger schoolbestuur

Jan
Defreyne

vertegenwoordiger schoolbestuur

vertegenwoordiger personeel

Anouk
Maes

Martine
Messely

StEPHAnie
Claus

Vertegenwoordiger
personeel

Tilde
Vandendriessche

Vertegenwoordiger
ouders

vertegenwoordiger ouders

Chris
Van Praet

vertegenwoordiger lokale

vertegenwoordiger lokale

SAAR VANKEIRSBILCK

Inge
Defreyne

bottom of page