top of page

ouderraad

Onze school heeft een officiële ouderraad. Elke ouder kon zich hiervoor kandidaat stellen.

Omdat het maximum aantal leden niet overschreden werd, dienden er geen verkiezingen georganiseerd te worden en werden alle kandidaten lid van de ouderraad.

De ouderraad komt op geregelde tijdstippen samen. Het heeft als taak een ondersteunende schakel te zijn tussen de ouders en de school.

De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De ouderraad vertegenwoordigt twee leden in de schoolraad.

 

bottom of page